ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ทางด้านอุตสาหกรรม

              ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ทางด้านอุตสาหกรรม เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการพัฒนา วิธีการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน สามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ดีขึ้น เพิ่มกำลังการผลิต และทำให้การผลิตมีความน่าเชื่อถือสูง  ทำให้ปัจจุบันหลายๆบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสายงานการผลิตไปที่ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ( Automation System ) โดยใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation Machine) ในการผลิตขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียม RawMaterial จนถึงขั้นตอนการจัดส่ง ( Logistic )

 

            เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation Machine) มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ที่ช่วยทำให้เครื่องจักรนั้น สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายๆท่านคงได้รู้จักกันดีในนาม พีแอลซี (PLC : Programmable Logic Controller)  คือ หน่วยประมวลผลที่สามารถโปรแกรมได้  เพื่อช่วยจัดการควบคุม สั่งงาน รับค่าเซนเซอร์ ต่าง ๆ และกำหนดการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ  ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการทนต่อสัญญาณรบกวน หรือใช้งานในสภาวะอากาศที่เลวร้าย มีฝุ่น ความชื้น ละอองน้ำ น้ำมัน ใช้ในสภาพอากาศ ร้อน หนาว  และการใช้งานที่ต้องทำงานตลอดเวลา 24 ชม.  พีแอลซี จึงเป็นที่นิยมสำหรับการนำมาควบคุมระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

 

            นอกเหนือจากการควบคุมการทำงานของระบบแล้ว ปัจจุบัน PLC ได้ถูกพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น ฟังก์ชันการติดต่อกับอุปกรณ์ ภายนอก ที่มีความเร็วและมีประสิทธิภาพสูง  และมีรูปแบบการเชื่อมต่อ ที่หลากหลาย อาทิเช่น  RS232 RS485  LAN  CC-Link  Device Net  Modbus RTU SCADA  รูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบ Wizard รวมถึงความสามารถของตัว พีแอลซี เองที่มีประสิทภาพสูงขึ้นเรื่องของความเร็วในการประมวลผล หน่วยความจำที่มีให้ใช้งานมากขึ้น

 

     

CUSTOMER

Site Link