ระบบลำเลียงแบบสายพาน (ฺBelt Conveyor) (TH)

พิมพ์

ระบบลำเลียงแบบสายพาน (Belt Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบนี้จะใช้ สายพาน ในการลำเลียง โดยมีวัสดุของสายพาน(พื้นที่รองรับสินค้า) ให้เลือกใช้ตามแต่ความเหมาะสมอุตสาหกรรม และ โครงสร้าง ซึ่งมีคุณสมบัติต่างกันไปเช่น ความทนทานสูง สามารถทนแรงเสียดทานสูง , สามารถทนอุณหภูมิสูงหรือต่ำ, สามารถทนความชื้น, สามารถทนน้ำมัน, และ สามารถทนสารเคมี เป็นต้น 

ระบบลำเลียงแบบสายพานที่มีประสิทธิภาพสูงถูกออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น อาหาร หรือ สินค้าที่มีน้ำหนักเบาอื่น ๆ สายพานประเภทนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งระบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับ ส่วนการผลิตที่มีความยาว หรือสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต อาทิเช่น การคัดคุณภาพ การแปรรูป เป็นต้น


คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน
 

 

 

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ 

 

Tags: , ,