ลิฟต์ยกสินค้าแบบต่อเนื่อง (Continueus Lift)

พิมพ์

ลิฟต์ยกสินค้าแบบต่อเนื่อง (ฺContinueus Lift)

ลิฟต์ยกสินค้าแบบต่อเนื่อง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลำเลียงสินค้า เช่น กล่อง, ถาด, แพคเกจ, กระเป๋า, พาเลทและอื่น ๆ จากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง และได้ปริมาณการลำเลียงมาก
ลิฟต์ยกสินค้าแบบต่อเนื่องแนวตั้ง มี 2 รุ่น คือ รุ่น Z-type มีอัตราการลำเลียงความเร็วต่อเนื่อง 30 ชิ้นต่อนาที และรุ่น C-type มีอัตราการลำเลียงความเร็วต่อเนื่อง 24 ชิ้นต่อนาที ซึ่งประสิทธิภาพการลำเลียงนี้ขึ้นอยู่กับขนาด และน้ำหนักของสินค้าที่ลำเลียง 1-50 กิโลกรัมต่อชิ้น

TYPE C 

TYPE Z 

 

ระบบลำเลียงสามารถใช้สำหรับการลำเลียงในทิศทางขาขึ้น, ทิศทางขาลง และทิศทางขึ้นและลง ซึ่งลิฟท์แนวตั้งสามารถลำเลียงสูงได้ถึง 30 เมตร
ลิฟต์ยกสินค้าแบบต่อเนื่องแนวตั้งมีหลายขนาดเพื่อให้ตรงกับขนาดผลิตภัณฑ์ของคุณ และเพื่อลดพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการลำเลียง การออกแบบระบบลำเลียงในแนวตั้งได้รับการออกแบบตามมาตรฐานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ และความสามารถในการลำเลียงแต่ละประเภท

ลิฟต์ยกสินค้าแบบต่อเนื่องแนวตั้ง เป็นระบบลำเลียงที่ช่วยประหยัดพลังงาน และไม่ต้องดูแลรักษามากเมื่อเทียบกับระบบลำเลียงธรรมดา

 

 

Tags: ,