ชั้นวางสินค้า แบบอัตโนมัติ AS/RS (Automated Storage / Retrieval System)

พิมพ์

ชั้นวางสินค้า แบบอัตโนมัติ AS/RS (Automated Storage / Retrieval System)

ชั้นวางสินค้า แบบอัตโนมัติ AS/RS (Automated Storage / Retrieval System)เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ระบบ PLC ในการควบคุม และ สต๊อกสินค้า แบบอัตโนมัติ 
สินค้าที่จัดเก็บจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่ามารถเคลื่นอย้ายในแนวตั้งและแนวนอนได้ 
ระบบจัดก็บสินค้าแบบอัตโนมัตินั้น เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการสินค้า และยังไม่ต้องใช้กำลังคนมากมายในการบริหารจัดการ ซึ่งลดข้อผิดพลาดในการทำงานไปได้ระดับนึงเลยทีเดียว
ทั้งนี้ในการนำสินค้าเข้า หรือตัดสินค้าออกก็สามารถทำงานผ่านระบบอัตโนมัติได้เลย โดยไม่ต้องกลับมานั่งคีย์ข้อมูลใหม่อีกรอบนึง

คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน

-ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ 100% ไม่ว่าจะเก็บสินค้าไว้จุดใดของ ชั้นวางสินค้า

-สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดตั้งแต่ 500 ถึง 2,000 กิโลกรัม /ชุด

-สามารถติดตั้ง ชั้นวางสินค้าแบบอัติโนมัติได้เต็มพื้นที่คลังสินค้า

-สินค้ารับจ่ายผ่านระบบอัตโนมัติ ไม่ต้องมาตามคีย์ข้อมูลย้อนหลัง

-ใช้กำลังคนน้อย

-พลังงานแสงสว่างแทบไม่ต้องใช้งานเลย

 

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ ชั้นวางสินค้า แบบอัตโนมัติ AS/RS (Automated Storage / Retrieval System)

-อุตสาหกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

-อุตสาหกรรมอาหาร

-อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

-อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค

-อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

-อุตสาหกรรม Logistic