ชั้นวางสินค้า แบบแคนทีริเวอร์ (Cantilever Racking)

ชั้นวางสินค้า แบบแคนทีริเวอร์ (Cantilever Racking) 

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบแคนทีริเวอร์ (Cantilever Racking System) หรือ แบบเสาเดียว เหมาะกับสินค้าที่มีลักษณะ ยาว และ เป็นท่อนๆ เช่น ท่อนไม้, เฟอร์นิเจอร์, เหล็กท่อน, ท่อพลาสติกเป็นต้น โดยบริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด จะออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้า และพื้นที่ หรือ ความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึง ความปลอดภัย, ความสะดวกสบายในการขนย้าย, และการเก็บรักษาสินค้า รวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของท่านแก่ลูกค้าของท่าน อีกด้วย

 

 

คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน

  • เหมาะแก่การจัดเก็บสินค้าที่มีรูปทรงเรียว ยาว
  • สามารถจัดเก็บสินค้าได้สูงถึง 6 เมตร
  • สามารถรับน้ำหนัก 200-2,000 กิโลกรัม ต่อ ชั้น

 

 

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ ชั้นวางสินค้า แบบแคนทีริเวอร์ (Cantilever Racking) 

  • เฟอร์นิเจอร์
  • เหล็กรูปประภัณฑ์
  • ท่อพลาสติก

CUSTOMER

Site Link