ชั้นวางสินค้า แบบดับเบิ้ลดีฟ (Double Deep Racking)

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบดับเบิ้ลดีฟ (Double Deep Racking)

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบดับเบิ้ลดีฟ (Double Deep Racking System) เป็นการจัดเก็บสินค้าลักษณะเดียวกันกับระบบซีเล็คทีฟแร็ค แต่ ต่างกันที่การจัดแผนผัง (Layout) โดย แร็คชนิดนี้ แถวเดียวที่ชิดผนังก็จะนำมาชิดเป็นแถวคู่ (Single Deep Double Row) ส่วนแร็คแถวคู่ก็จะเรียงเป็นแถวคู่ (Double Deep Double Row) ซึ่ง แร็คชนิดนี้ จะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บมากกว่าระบบซีเล็คทีฟแร็คกิ้ง ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

 

 

คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน

  • สามารถเข้าถึงสินค้าได้ เพียง 50 เปอร์เซ็นต์
  • เหมาะแก่การจัดเก็บสินค้าที่เหมือนกัน ทีละ 2 พาเลท ขึ้นไป
  • สามารถรับน้ำหนัก 500-1,000 กิโลกรัม ต่อพาเลท
  • สามารถจัดเก็บสินค้าได้สูง 9 เมตร
  • ระยะช่องทางรถวิ่ง8 – 3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับประเภทของรถโฟล์คลิฟต์
  • รถโฟล์คลิฟต์ จะต้องมีคุณสมบัติ สามารถยื่นงา เข้า-ออก ได้
  • การจัดเก็บสินค้าระบบนี้ จะช้ากว่าเมื่อเทียบกับ ระบบซีเล็คทีฟแร็คกิ้ง


อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ ชั้นวางสินค้า ดับเบิ้ลดีพ (Double Deep Racking)
 

  • ขวดพลาสติก
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • เคมีภัณฑ์

 

CUSTOMER

Site Link