ชั้นวางสินค้า แบบดับเบิ้ลดีฟ (Double Deep Racking)

พิมพ์

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบดับเบิ้ลดีฟ (Double Deep Racking)

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบดับเบิ้ลดีฟ (Double Deep Racking System) เป็นการจัดเก็บสินค้าลักษณะเดียวกันกับระบบซีเล็คทีฟแร็ค แต่ ต่างกันที่การจัดแผนผัง (Layout) โดย แร็คชนิดนี้ แถวเดียวที่ชิดผนังก็จะนำมาชิดเป็นแถวคู่ (Single Deep Double Row) ส่วนแร็คแถวคู่ก็จะเรียงเป็นแถวคู่ (Double Deep Double Row) ซึ่ง แร็คชนิดนี้ จะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บมากกว่าระบบซีเล็คทีฟแร็คกิ้ง ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

 

 

คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน


อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ ชั้นวางสินค้า ดับเบิ้ลดีพ (Double Deep Racking)