ชั้นวางสินค้า แบบไลฟ์พาเลท(Live Pallet Racking)

พิมพ์

ชั้นวางสินค้า แบบไลฟ์พาเลท(Live Pallet Racking)

ชั้นวางสินค้า แบบไลฟ์พาเลท(Live Pallet Racking) หรือ โฟลวแร็ค (Flow Rack) เป็นการจัดเก็บสินค้าที่มีลูกกลิ้งเข้ามาเป็นส่วนประกอบ เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้าที่ต้องการความคล่องตัวในการเบิกจ่ายสินค้าเป็นกล่อง หรือ พาเลท ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบนี้สามารถจัดเก็บสินค้าได้มาก และ ประหยัดพื้นที่ใช้สอย โดยทางบริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด ได้ออกแบบให้มีตัวชะลอความเร็วในแต่ละช่วงเพื่อความปลอดภัยของสินค้า

 

 

คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน

 

 

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ แบบไลฟ์พาเลท(Live Pallet Racking)