ชั้นลอย อุตสาหกรรม (Mezzanine Floor)

ชั้นลอย อุตสาหกรรม (Mezzanine Floor)

ชั้นลอย อุตสาหกรรม (Mezzanine Floor) คือ ชั้นลอยที่ต่อเพิ่มพื้นที่พิเศษจากชั้นวางสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น หรือมากกว่านั้นตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้พื้นที่ในที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทาง บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัดคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประประโยชน์ใช้สอยเป็นอันดับแรก

 

 

คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน

  • สามารถใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บสินค้า, พื้นที่ส่วนการผลิต, พื้นที่ในการบรรจุและ/หรือ สำนักงานเล็กๆ ได้
  • สามารถออกแบบได้สูง 4-18 เมตร
  • สามารถรับน้ำหนัก 300-1000 กิโลกรัม/ตารางเมตร


 

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ ชั้นลอย อุตสาหกรรม (Mezzanine Floor)  

  • เฟอร์นิเจอร์
  • เม็ดพลาสติก
  • ชิ้นส่วนยานยนต์
  • สิ่งพิมพ์
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า

CUSTOMER

Site Link