ชั้นลอย อุตสาหกรรม (Mezzanine Floor)

พิมพ์

ชั้นลอย อุตสาหกรรม (Mezzanine Floor)

ชั้นลอย อุตสาหกรรม (Mezzanine Floor) คือ ชั้นลอยที่ต่อเพิ่มพื้นที่พิเศษจากชั้นวางสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น หรือมากกว่านั้นตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้พื้นที่ในที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทาง บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัดคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประประโยชน์ใช้สอยเป็นอันดับแรก

 

 

คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน


 

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ ชั้นลอย อุตสาหกรรม (Mezzanine Floor)