ชั้นวางสินค้า แบบโมบายแร็ค (Mobile rack)

พิมพ์

ชั้นวางสินค้า แบบโมบายแร็ค ( Mobile Rack )

ชั้นวางสินค้า แบบโมบายแร็ค( Mobile Racking ) เป็นชั้นจัดเก็บสินค้าแบบเคลื่อนที่ได้ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ของคลังสินค้า และสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยระบบจัดเก็บสินค้าแบบนี้จะขับเคลื่อนด้วยล้อที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับ และมีระบบพีแอลซีควบคุม (PLC control) ทำให้มีความปลอดภัยสูง ซึ่งทาง บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด สามารถออกแบบ ให้เหมาะกับ โครงสร้างสินค้า และ พื้นที่คลังสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน

- ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ 100%

- เหมาะสำหรับสินค้าที่มีการเบิกจ่ายช้า

- สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดตั้งแต่ 500 ถึง 1,000 กก. / พาเลท

- สามารถจัดเก็บสินค้าได้สูงถึง 10 เมตร

- สามารถจัดเก็บสินค้าได้หลายประเภท

 

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ ชั้นวางสินค้า แบบโมบายแร็ค

- อุตสาหกรรม สารเคมี

- อุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

- อุตสาหกรรม สี

- อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

Tags: , , , ,