ร่วมงานกับเรา

              บริษัท Thai Intermat จำกัด เป็น บริษัทที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการผลิตและติดตั้ง ระบบจัดเก็บ และ ระบบลำเลียง สินค้าครบวงจร อาทิ คอนเวเยอร์ (Conveyor) สายพานลำเลียง ชั้นวางสินค้า (Racking)ที่ใช้ในโรงงาน หรือ คลังสินค้า อย่างสมบูรณ์แบบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้าน ระบบจัดเก็บและระบบลำเลียงภายในโรงงาน หรือ คลังสินค้า ยาวนานตั้งแต่ปี 2535 รวมระยะเวลากว่า 27 ปี ทำให้ Intermat เป็นที่เชื่อมั่นของบริษัทชั้นนำทั่วไป ทางบริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยมียอดขายเฉลี่ยกว่า 300 ล้านบาท ต่อปี 

สวัสดิการ
1. ปรับอัตราเงินเดือนทุกปี/ 1 มกราคมทุกปี 
2. โบนัสทุกสิ้นปี
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง/รถรับส่ง/ที่พัก (ค้างไซต์)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี 
5. เงินกู้ยืมบริษัทดอกเบี้ยต่ำ 
6. เงินช่วยเหลือการสมรส/ทำขวัญบุตรแรกเกิด
7. ชุดยูนิฟอร์ม
8. จับรางวัลของขวัญปีใหม่พนักงาน
9. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
10. ลาคลอด/ลาบวช/ลาราชการทหาร/ลาป่วย/ลาพักร้อน/ลากิจ/ลาพักร้อนสะสม
11. ค่าอาหารโอที
12. อายุงานครบ10ปี/15ปี/20ปี/25ปี/30ปี รับรางวัลพิเศษมากมาย
13. กินเลี้ยงสังสรรค์บริษัท
14. ประกันอุบัติเหตุ
15. จัดท่องเที่ยวนอกสถานที่ทุกปี
16. พัฒนาความรู้ทั้งในและนอกงาน
17. ประกันอุบัติเหตุ
18. สันทนาการ 
19. ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำมัน
20. อื่นๆ

วิธีการสมัครงาน
- ส่ง Resume มาที่ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

ช่องทางการติดต่อ (สมัครงาน)

02-738-3580-84 ต่อ 37 คุณขนิษฐา, 36 คุณศิวาพร

086-335-8045 คุณศิวาพร

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  ตำแหน่ง อัตรา
  เจ้าหน้าที่ขาย 2
  จป.วิชาชีพ 1
  วิศวกรไฟฟ้า 2
  ช่างไฟฟ้า 2
  จนท.สโตร์ 1
  ช่างทั่วไป หลายอัตตรา

 

คุณสมบัติและรายละเอียดงาน

 

เจ้าหน้าที่ขาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  (หรือถ้ามีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรม, การตลาด,สาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้าจบทาง Material Handling จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ด้านขายมากกว่า 2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถจัดการปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น  รักงานขาย
 • มีใบขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง 
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

 • นำเสนอและร่วมออกแบบงานระบบลำเลียง และจัดเก็บสินค้า ร่วมกับทางลูกค้า
 • ดูแลรักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่
 • ดำเนินงานขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนดทุกๆเดือน
 • ศึกษาข้อมูล และเข้าใจกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ
 • ร่วมวางแผนกลยุทธ์ตลาด
 • สรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชารายวัน / สัปดาห์ / เดือน

 

 

จป.วิชาชีพ

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถจัดประชุมสัมนา เรื่องความปลอดภัยในบริษัทได้
 • จัดทำเอกสาร เรื่องความปลอดภัยภายในบริษัท เพื่อส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้
 • มีความอดทนขยัน รวมถึงทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • สามารถออกไปไซต์งานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

 • ดำเนินการเสนอโครงการ แผนงาน การส่งเสริมความปลอดภัย
 • อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ด้านความปลอดภัยฯ ตาม พรบ.ความปลอดภัย
 • จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย ส่ง สนง.ความปลอดภัยพื้นที่
 • ดำเนินการสอบสวน และหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 • งานตามผู้บังคับบัญชาสั่ง

 

 

วิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเข้าใจและรู้จักอุปกรณ์ไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านงาน ออกแบบระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรด้วย PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น ในการทำงาน เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถออกไปไซต์งานต่างจังหวัดได้ (ไม่ประจำ)
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานเกี่ยวกับ การออกแบบระบบไฟฟ้า การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เพื่อสร้างเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรและระบบลำเลียง
 • ทำโปรแกรม PLC ควบคุมเครื่องจักรและระบบลำเลียง ให้สามารถทำงานตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
 • ประสานงานการติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งในและนอกสถานที่ ทำการทดสอบระบบ ปรับปรุงแก้ไข ตามระยะเวลา ด้วยงบประมาณที่กำหนด

 

 

ช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • อ่านแบบไฟฟ้าเบื้องต้น เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ความสามารถในการติดตั้ง เดินสายไฟฟ้า ระบบควบคุม Motor, PLC, Sensor จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงาน Site งานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
 • มีความกระตือรือร้น  ในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ ขยันอดทน
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดี
 • เน้นผ่านการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้ามนอาคาร ระดับ 1 ตามกฎหมายกำหนด

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับควบคุมเครื่องจักร ร่วมกับทีมงานประกอบ ติดตั้ง โดยทำงานงานร่วมกันเป็นทีม
 • งานอื่นๆตามรับมอบหมาย

 

 

จนท.สโตร์

คุณสมบัติ

 • เพศชายเท่านั้น อายุ 25-35 ปี  
 • ปวช. / ม.6
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีทัศนคติที่ดีในด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดงาน

 • รับสินค้า เข้า - ออก
 • คีย์ข้อมูลผ่านระบบ
 • ควบคุมสต๊อกสินค้าให้ถูกต้องแม่นยำ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ติดต่อประสานงานได้ดี

 

 

ช่างทั่วไป

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี  
 • วุฒิ ประถมศึกษาเป็นต้นไป อ่านออกเขียนได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบลำเลียง, งานโครงสร้าง, ชั้นวางสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขึ้นที่สูงได้
 • มีฝีมือการเชื่อมงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (มีทดสอบฝีมือการเชื่อม)
 • ติดตั้งงานที่ไซต์งานต่างจังหวัดได้
 • มีทัศนคติที่ดีในด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดงาน

 • ประกอบเครื่องจักรตามแบบ
 • ติดตั้งงานตามแบบ
 • งานอื่นๆตามรับมอบหมาย

VERTICAL LIFTER / ROTATOR

Vertical Rotator & Vertical Lifter

Vertical Rotator หรือ ตู้เก็บวัสดุแบบกระเช้า เป็นระบบจัดเก็บการจัดเก็บสินค้าหรือวัสดุแบบชั้น เรียงซ้อนต่อกันเป็นกระเช้า โดยการทำงานเป็นลักษณะหมุนเวียนแต่ละชั้นตามวง

อ่านเพิ่มเติม...

SORTING SYSTEMS

 

ระบบคัดแยกสินค้าอัติโนมัติ (Sorter System) หรือ ระบบคัดแยกชิ้นงาน/พัสดุ

Cross Belt Sorter เป็นระบบคัดแยกแบบสายพานที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ใช้พลังงานต่ำ เสียงรบกวนน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

CONVEYOR SYSTEMS

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor) 

เป็นการลำเลียงที่ใช้ลูกกลิ้งในการทำงานเป็นหลัก มีวัสดุของลูกกลิ้งให้เลือกใช้ตามแต่ความเหมาะสมอุตสาหกรรม และ โครงสร้าง สามารถแบ่งออกเป็น

อ่านเพิ่มเติม...

RACKING SYSTEMS

ชั้นวางสินค้า แบบซีเร็คทีฟ

เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีอุปกรณ์และต้นทุนต่ำสุดช่วยให้สามารถเข้าถึงพาเลททั้งหมดได้โดยตรงเพื่อการเข้าถึงได้ 100% และหมุนเวียนหุ้นได้ดี สามารถจัดวางพาเลทเข้าถึงและเคลื่อนย้ายได้เองเพื่อให้สามารถจัดการสินค้า palletised ได้อย่างรวดเร็ว มีการปรับคานรับน้ำหนักได้ง่ายและรองรับความสูงของพาเลทแบบต่างๆ พาเลทระดับล่างสามารถวางอยู่บน

อ่านเพิ่มเติม...

Site Link