วานนี้ (2 เม.ย.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC  จัดสัมมนา Japan- China workshop on Business Cooperation in Thailand โดยมีนักธุรกิจญี่ปุ่นและจีนเข้าร่วมกว่า 260 บริษัท นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC ระบุว่า นักลงทุนญี่ปุ่นและจีนได้จับมือร่วมกัน ในการลงทุนประเทศที่ 3 ซึ่งพื้นที่ EEC ของไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งนัก

มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ปักธงประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับรถยนต์ไร้คนขับ จากแรงสนับสนุนของการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมตั้งศูนย์เรียนรู้และศูนย์ฝึกอบรมแรงงาน Automation Park รองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หวังยกระดับโรงงานในประเทศไทยให้มีต้นทุนลดลงและมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 

         นายซาโตชิ มัตซึชิตะ เจ้าหน้าที่บริหารและประธานกลุ่มงานวางแผน กลยุทธ์และการตลาดทั่วโลก บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เริ่มทดสอบเทคโนโลยีสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง หรือ รถยนต์ไร้คนขับ ในประเทศไทย ซึ่งรถยนต์ไร้คนขับนั้นจะมีระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ระบบมอเตอร์ควบคุมการขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัย รวมถึงระบบแผนที่ (Mobile Mapping System) และแผนที่แบบ 3 มิติ จึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาค และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2563 โดยแรงสนับสนุนหนึ่งมาจากนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต และเอื้อต่อการลงทุนของกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็คทริค ในประเทศไทย เนื่องจากมีโรงงานและฐานการผลิตหลายแห่งที่ตั้งอยู่บริเวณเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

       นอกจากนี้ กลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็คทริค ยังมองเห็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการ Human Development Center (EEC-HDC) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท มิตซูบิช อิเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) กับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งศูนย์ Automation Park เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแรงงานในด้านระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ รองรับการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC รวมทั้งเป็นแหล่งบริการและออกแบบทางด้านระบบอัตโนมัติเพื่อบ่มเพาะให้เกิดบุคลากรด้าน System Integrator (SI) ทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

       เท่านั้นยังไม่พอ เพราะมีผลิตภัณฑ์ในส่วนธุรกิจ Energy Systems ที่จะสามารถรองรับและผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของไทยให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบ Smart Grid ซึ่งเป็นระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ Smart Meter มิเตอร์อัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อกับพลังงานทดแทนอื่น ๆได้ และแสดงผลหรือส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเรียลไทม์ โดยเบื้องต้น รัฐบาลจะนำร่องทดสอบการใช้งานเป็นแห่งแรกที่เมืองพัทยา ทั้งหมด 100,000 ครัวเรือน และในอนาคต อาจปรับใช้ระบบ Smart Water Systems เพื่อการบำบัดน้ำที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น      


แหล่งข่าว : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) https://www.eeco.or.th/pr/news/eec-hot-news-vol61

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อาจทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนจากจีนไปยังประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบ แต่อานิสงส์ทางตรงจะเกิดขึ้นต่อไทยในระดับที่จำกัด เนื่องจากไทยไม่ได้อยู่ในฐานะผู้รับการลงทุนที่ใช้แรงงานเข้มข้น ขณะที่สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนขึ้นหลากหลายประเภทของจีนยังคงมีความได้เปรียบทางการแข่งขันทางด้านราคาจนยากที่จะเกิดการเบี่ยงเบนการลงทุน โดยไทยอาจได้อานิสงส์เฉพาะการลงทุนในสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในผลิตภัณฑ์ที่ไทยนับได้ว่ามีศักยภาพในการแข่งขันค่อนข้างสูงในเวทีโลก ซึ่งคาดว่ากระจุกอยู่ในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่าง HDDs, ICs, PCB นอกจากนี้สินค้าที่ไทยมีความได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบ เช่น การแปรรูปยางพารา ซึ่งจีนนำเข้าวัตถุดิบจากไทยเพื่อไปผลิตต่อและส่งออกไปสหรัฐฯ ก็อาจมีการย้ายฐานการผลิตมาไทยเพิ่มเติมได้ ส่วนอานิสงส์ทางอ้อมจะมีผ่านการส่งออกสินค้าขั้นกลาง เช่น เม็ดพลาสติกหรือสิ่งทอเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าปลายน้ำในกลุ่ม CLMV ที่อาจได้อานิสงส์ FDI ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นมากขึ้น

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ทางทีมงานไทยอินเตอร์แมท ได้เข้ารับใบประกาศณียบัตร (ผู้รับเหมาที่ปฎิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุในปี 2561) จาก บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในงานประชุมชี้แจงว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน งานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

สนองไทยแลนด์ 4.0 ดันสมรรถนะคนไทยสู่สากล ผนึกกำลังต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การศึกษา ร่วมพัฒนาสู่ระดับสากล

 

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.61 ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวในงานสัมมนายกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพไทยก้าวสู่สากล ด้วย มอช."จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ สคช.ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กร ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่หน่วยงานที่ทำ

ภาคการผลิตอุปกรณ์จักรกลเพื่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะชั้นนำของไต้หวัน ต่างมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดแนวทางการผลิตอัจฉริยะเพื่อการใช้งานที่แตกต่างต่างกันไปในนิทรรศการ METALEX 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย. ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยประกาศยุทธศาสตร์สำคัญในด้านการพัฒนากระบวนการผลิตอัจฉริยะ เพื่อกระตุ้นนวัตกรรมเครื่องจักรกล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวนำไปสู่ยุค 4.0 เพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งผู้ผลิตชั้นนำดังกล่าวจากไต้หวันจะจัดแสดงนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ของตนในงาน METALEX 2018 ด้วย

อาเซียน นิคเคอิ รีวิว รายงาน ฮอนด้า มอเตอร์ส จ่อแผนเพิ่มการผลิตรถหรูแบรนด์ลูก “Acura” ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตมายังจีน ทดแทนการนำเข้าจากสหรัฐ

การนำเข้ารถจากสหรัฐต้องเสียภาษีถึง 40 % เนื่องจากการตั้งกำแพงภาษีสูงซึ่งเป็นผลมาจากเทรดวอร์ระหว่างสหรัฐและจีน โดยผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นอาจจะใช้วิธีการย้ายบานการผลิตเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจำนวนมาก

VERTICAL LIFTER / ROTATOR

Vertical Rotator & Vertical Lifter

Vertical Rotator หรือ ตู้เก็บวัสดุแบบกระเช้า เป็นระบบจัดเก็บการจัดเก็บสินค้าหรือวัสดุแบบชั้น เรียงซ้อนต่อกันเป็นกระเช้า โดยการทำงานเป็นลักษณะหมุนเวียนแต่ละชั้นตามวง

อ่านเพิ่มเติม...

SORTING SYSTEMS

 

ระบบคัดแยกสินค้าอัติโนมัติ (Sorter System) หรือ ระบบคัดแยกชิ้นงาน/พัสดุ

Cross Belt Sorter เป็นระบบคัดแยกแบบสายพานที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ใช้พลังงานต่ำ เสียงรบกวนน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

CONVEYOR SYSTEMS

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor) 

เป็นการลำเลียงที่ใช้ลูกกลิ้งในการทำงานเป็นหลัก มีวัสดุของลูกกลิ้งให้เลือกใช้ตามแต่ความเหมาะสมอุตสาหกรรม และ โครงสร้าง สามารถแบ่งออกเป็น

อ่านเพิ่มเติม...

RACKING SYSTEMS

ชั้นวางสินค้า แบบซีเร็คทีฟ

เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีอุปกรณ์และต้นทุนต่ำสุดช่วยให้สามารถเข้าถึงพาเลททั้งหมดได้โดยตรงเพื่อการเข้าถึงได้ 100% และหมุนเวียนหุ้นได้ดี สามารถจัดวางพาเลทเข้าถึงและเคลื่อนย้ายได้เองเพื่อให้สามารถจัดการสินค้า palletised ได้อย่างรวดเร็ว มีการปรับคานรับน้ำหนักได้ง่ายและรองรับความสูงของพาเลทแบบต่างๆ พาเลทระดับล่างสามารถวางอยู่บน

อ่านเพิ่มเติม...

Site Link