ชั้นวางสินค้า แบบโมบายแร็ค ( Mobile Rack )

ชั้นวางสินค้า แบบโมบายแร็ค( Mobile Racking ) เป็นชั้นจัดเก็บสินค้าแบบเคลื่อนที่ได้ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ของคลังสินค้า และสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยระบบจัดเก็บสินค้าแบบนี้จะขับเคลื่อนด้วยล้อที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับ และมีระบบพีแอลซีควบคุม (PLC control) ทำให้มีความปลอดภัยสูง ซึ่งทาง บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด สามารถออกแบบ ให้เหมาะกับ โครงสร้างสินค้า และ พื้นที่คลังสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชั้นวางสินค้า แบบแคนทีริเวอร์ (Cantilever Racking) 

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบแคนทีริเวอร์ (Cantilever Racking System) หรือ แบบเสาเดียว เหมาะกับสินค้าที่มีลักษณะ ยาว และ เป็นท่อนๆ เช่น ท่อนไม้, เฟอร์นิเจอร์, เหล็กท่อน, ท่อพลาสติกเป็นต้น โดยบริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด จะออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้า และพื้นที่ หรือ ความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึง ความปลอดภัย, ความสะดวกสบายในการขนย้าย, และการเก็บรักษาสินค้า รวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของท่านแก่ลูกค้าของท่าน อีกด้วย

 

ชั้นวางสินค้า แบบไดร์ฟอิน (Drive In rack)

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบไดรฟ์อินแร็คกิ้ง(Drive-In Racking System) มีลักษณะคล้ายอุโมงค์ เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าชนิดเดียวกัน ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีความหลากหลายชนิด ระบบจัดเก็บสินค้านี้ สินค้าที่เก็บก่อนจะออกที่หลัง ( First In- Last Out) ดังนั้นสินค้าใน 1 ช่อง จะต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน และ ควรมีการเบิกจ่ายสินค้าทีละมากๆ ระบบนี้จะประหยัดช่องทางการเดินรถ จึงมีพื้นที่จัดเก็บสินค้ามากกว่า ระบบซีเล็คทีฟแร็คกิ้ง ซึ่ง ทาง บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด สามารถออกแบบระบบจัดเก็บสินค้าแบบไดรฟ์อินท์ ให้เหมาะกับ โครงสร้างสินค้า และ พื้นที่คลังสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก (Shelving) หรือ ชั้นวางสินค้า แบบไมโคร (Micro Rack)

ชั้นวางสิ้นค้าขนาดเล็ก (Shelving) หรือ ชั้นวางสินค้า แบบไมโคร (Micro Rack) นี้เหมาะ กับพื้นที่จัดเก็บแคบๆ และสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มากโดยบริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด จะออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้า และพื้นที่ หรือ ความต้องการของลูกค้า

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบวีเอ็นเอ<VNA> (Very Narrow Aisle Racking System)

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบวีเอ็นเอ<VNA> (Very Narrow Aisle Racking System) เป็นระบบการจัดเก็บสินค้า มีลักษณะเหมือนกับ ระบบจัดเก็บสินค้าแบบซีเล็คทีฟแร็คกิ้ง และ ดับเบิ้ลดีฟแร็คกิ้ง แต่สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากกว่าในพื้นที่เท่ากัน เนื่องจากใช้ช่องเดินรถเพียง 1.7 – 2 เมตร เท่านั้น ซึ่ง การจัดเก็บประเภทนี้เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีความสูง อีกทั้ง ระบบนี้ประหยัดช่องทางวิ่งของรถโฟล์คลิฟต์ ทำให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น โดยทาง บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัดคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประประโยชน์ใช้สอยเป็นอันดับแรก

 

ชั้นลอย อุตสาหกรรม (Mezzanine Floor)

ชั้นลอย อุตสาหกรรม (Mezzanine Floor) คือ ชั้นลอยที่ต่อเพิ่มพื้นที่พิเศษจากชั้นวางสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น หรือมากกว่านั้นตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้พื้นที่ในที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทาง บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัดคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประประโยชน์ใช้สอยเป็นอันดับแรก

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบดับเบิ้ลดีฟ (Double Deep Racking)

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบดับเบิ้ลดีฟ (Double Deep Racking System) เป็นการจัดเก็บสินค้าลักษณะเดียวกันกับระบบซีเล็คทีฟแร็ค แต่ ต่างกันที่การจัดแผนผัง (Layout) โดย แร็คชนิดนี้ แถวเดียวที่ชิดผนังก็จะนำมาชิดเป็นแถวคู่ (Single Deep Double Row) ส่วนแร็คแถวคู่ก็จะเรียงเป็นแถวคู่ (Double Deep Double Row) ซึ่ง แร็คชนิดนี้ จะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บมากกว่าระบบซีเล็คทีฟแร็คกิ้ง ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

 

ชั้นวางสินค้า แบบอัตโนมัติ AS/RS (Automated Storage / Retrieval System)

ชั้นวางสินค้า แบบอัตโนมัติ AS/RS (Automated Storage / Retrieval System)เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ระบบ PLC ในการควบคุม และ สต๊อกสินค้า แบบอัตโนมัติ 
สินค้าที่จัดเก็บจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่ามารถเคลื่นอย้ายในแนวตั้งและแนวนอนได้ 
ระบบจัดก็บสินค้าแบบอัตโนมัตินั้น เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการสินค้า และยังไม่ต้องใช้กำลังคนมากมายในการบริหารจัดการ ซึ่งลดข้อผิดพลาดในการทำงานไปได้ระดับนึงเลยทีเดียว
ทั้งนี้ในการนำสินค้าเข้า หรือตัดสินค้าออกก็สามารถทำงานผ่านระบบอัตโนมัติได้เลย โดยไม่ต้องกลับมานั่งคีย์ข้อมูลใหม่อีกรอบนึง

ชั้นวางสินค้า แบบไลฟ์พาเลท(Live Pallet Racking)

ชั้นวางสินค้า แบบไลฟ์พาเลท(Live Pallet Racking) หรือ โฟลวแร็ค (Flow Rack) เป็นการจัดเก็บสินค้าที่มีลูกกลิ้งเข้ามาเป็นส่วนประกอบ เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้าที่ต้องการความคล่องตัวในการเบิกจ่ายสินค้าเป็นกล่อง หรือ พาเลท ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบนี้สามารถจัดเก็บสินค้าได้มาก และ ประหยัดพื้นที่ใช้สอย โดยทางบริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด ได้ออกแบบให้มีตัวชะลอความเร็วในแต่ละช่วงเพื่อความปลอดภัยของสินค้า

 

VERTICAL LIFTER / ROTATOR

Vertical Rotator & Vertical Lifter

Vertical Rotator หรือ ตู้เก็บวัสดุแบบกระเช้า เป็นระบบจัดเก็บการจัดเก็บสินค้าหรือวัสดุแบบชั้น เรียงซ้อนต่อกันเป็นกระเช้า โดยการทำงานเป็นลักษณะหมุนเวียนแต่ละชั้นตามวง

อ่านเพิ่มเติม...

SORTING SYSTEMS

 

ระบบคัดแยกสินค้าอัติโนมัติ (Sorter System) หรือ ระบบคัดแยกชิ้นงาน/พัสดุ

Cross Belt Sorter เป็นระบบคัดแยกแบบสายพานที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ใช้พลังงานต่ำ เสียงรบกวนน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

CONVEYOR SYSTEMS

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor) 

เป็นการลำเลียงที่ใช้ลูกกลิ้งในการทำงานเป็นหลัก มีวัสดุของลูกกลิ้งให้เลือกใช้ตามแต่ความเหมาะสมอุตสาหกรรม และ โครงสร้าง สามารถแบ่งออกเป็น

อ่านเพิ่มเติม...

RACKING SYSTEMS

ชั้นวางสินค้า แบบซีเร็คทีฟ

เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีอุปกรณ์และต้นทุนต่ำสุดช่วยให้สามารถเข้าถึงพาเลททั้งหมดได้โดยตรงเพื่อการเข้าถึงได้ 100% และหมุนเวียนหุ้นได้ดี สามารถจัดวางพาเลทเข้าถึงและเคลื่อนย้ายได้เองเพื่อให้สามารถจัดการสินค้า palletised ได้อย่างรวดเร็ว มีการปรับคานรับน้ำหนักได้ง่ายและรองรับความสูงของพาเลทแบบต่างๆ พาเลทระดับล่างสามารถวางอยู่บน

อ่านเพิ่มเติม...

Site Link