ชั้นวางสินค้า แบบดับเบิ้ลดีฟ (Double Deep Racking)

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบดับเบิ้ลดีฟ (Double Deep Racking)

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบดับเบิ้ลดีฟ (Double Deep Racking System) เป็นการจัดเก็บสินค้าลักษณะเดียวกันกับระบบซีเล็คทีฟแร็ค แต่ ต่างกันที่การจัดแผนผัง (Layout) โดย แร็คชนิดนี้ แถวเดียวที่ชิดผนังก็จะนำมาชิดเป็นแถวคู่ (Single Deep Double Row) ส่วนแร็คแถวคู่ก็จะเรียงเป็นแถวคู่ (Double Deep Double Row) ซึ่ง แร็คชนิดนี้ จะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บมากกว่าระบบซีเล็คทีฟแร็คกิ้ง ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

 

 

คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน

  • สามารถเข้าถึงสินค้าได้ เพียง 50 เปอร์เซ็นต์
  • เหมาะแก่การจัดเก็บสินค้าที่เหมือนกัน ทีละ 2 พาเลท ขึ้นไป
  • สามารถรับน้ำหนัก 500-1,000 กิโลกรัม ต่อพาเลท
  • สามารถจัดเก็บสินค้าได้สูง 9 เมตร
  • ระยะช่องทางรถวิ่ง8 – 3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับประเภทของรถโฟล์คลิฟต์
  • รถโฟล์คลิฟต์ จะต้องมีคุณสมบัติ สามารถยื่นงา เข้า-ออก ได้
  • การจัดเก็บสินค้าระบบนี้ จะช้ากว่าเมื่อเทียบกับ ระบบซีเล็คทีฟแร็คกิ้ง


อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ ชั้นวางสินค้า ดับเบิ้ลดีพ (Double Deep Racking)
 

  • ขวดพลาสติก
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • เคมีภัณฑ์

 

VERTICAL LIFTER / ROTATOR

Vertical Rotator & Vertical Lifter

Vertical Rotator หรือ ตู้เก็บวัสดุแบบกระเช้า เป็นระบบจัดเก็บการจัดเก็บสินค้าหรือวัสดุแบบชั้น เรียงซ้อนต่อกันเป็นกระเช้า โดยการทำงานเป็นลักษณะหมุนเวียนแต่ละชั้นตามวง

อ่านเพิ่มเติม...

SORTING SYSTEMS

 

ระบบคัดแยกสินค้าอัติโนมัติ (Sorter System) หรือ ระบบคัดแยกชิ้นงาน/พัสดุ

Cross Belt Sorter เป็นระบบคัดแยกแบบสายพานที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ใช้พลังงานต่ำ เสียงรบกวนน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

CONVEYOR SYSTEMS

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor) 

เป็นการลำเลียงที่ใช้ลูกกลิ้งในการทำงานเป็นหลัก มีวัสดุของลูกกลิ้งให้เลือกใช้ตามแต่ความเหมาะสมอุตสาหกรรม และ โครงสร้าง สามารถแบ่งออกเป็น

อ่านเพิ่มเติม...

RACKING SYSTEMS

ชั้นวางสินค้า แบบซีเร็คทีฟ

เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีอุปกรณ์และต้นทุนต่ำสุดช่วยให้สามารถเข้าถึงพาเลททั้งหมดได้โดยตรงเพื่อการเข้าถึงได้ 100% และหมุนเวียนหุ้นได้ดี สามารถจัดวางพาเลทเข้าถึงและเคลื่อนย้ายได้เองเพื่อให้สามารถจัดการสินค้า palletised ได้อย่างรวดเร็ว มีการปรับคานรับน้ำหนักได้ง่ายและรองรับความสูงของพาเลทแบบต่างๆ พาเลทระดับล่างสามารถวางอยู่บน

อ่านเพิ่มเติม...

Site Link