PRODUCT (TH)

พิมพ์

สินค้าและบริการของ THAIINTERMAT แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. ระบบขนถ่าย ลำเลียง (คอนเวเยอร์)

2.ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม (แร็คกิ้ง)

ระบบขนถ่าย ลำเลียง (คอนเวเยอร์)
    ระบบลำเลียง ไลน์ลำเลียงในสายการผลิต หรือ งานEnd Line ไลน์บรรจุสินค้าเป็นหีบห่อ(Packing Line)ซึ่งต่อจากโปรเซสการผลิต หรืองานประเภทอื่นๆตามแต่การประยุคใช้งาน  ประกอบไปด้วย

  - ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง

- ระบบลำเลียงแบบสายพาน

  - ระบบลำเลียงแบบโซ่

  - ระบบลำเลียงขวด ( ท๊อปเชนคอนเวเยอร์)
  - ลิฟท์ยกสินค้าแบบต่อเนื่อง

 

ระบบชั้นวางสินค้า อุตสาหกรรม
    ระบบจัดเก็บ ไม่ว่าจะเป็น Selective Rack, Drive-in Rack, VNA, Live Pallet Rack, Mobile Rack, ทางเราสามารถให้คำปรึกษาการใช้งาน ออกแบบ ผลิต ติดตั้งให้กับลูกค้าได้ครบวงจร ทั้งนี้ยังมีบริการหลังการขาย ตรวจสอบเช็คสภาพชั้นวางสินค้าที่ผลิตจากเราเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ระบบชั้นวางสินค้าที่ได้รับการติดตั้งจากเรานั้น แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน  ประกอบไปด้วย

  - ชั้นวางสินค้า แบบซีเร็คทีฟ

  - ชั้นวางสินค้า แบบโมบายแร็ค

  - ชั้นวางสินค้า แบบวีเอ็นเอ

  - ชั้นวางสินค้า แบบไดร์ฟอิน

  - ชั้นวางสินค้า แบบดับเบิ้ลดีฟ

  - ชั้นวางสินค้า แบบไลฟ์พาเลท

  - ชั้นวางสินค้า แบบแคนทีริเวอร์

  - ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก

  - ชั้นลอย อุตสาหกรรม

  - ชั้นวางสินค้า แบบอัติโนมัติ AS/RS

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,