+ (66) 33-590-598
+ (66) 090-197 6309
8:00 AM - 17:00 PM
Monday to Saturday

AS/RS (Automated Storage / Retrieval System)

AS/RS (Automated Storage / Retrieval System)

บรรจุและเก็บสินค้า: AS/RS ช่วยในกระบวนการบรรจุและเก็บสินค้าในคลังสินค้าอัตโนมัติ โดยการใช้ระบบยกระบบลำเลียงอัตโนมัติและหุ่นยนต์หรือรถหุ่นยนต์ในกระบวนการนำเข้าและออกสินค้าจากพื้นที่จัดเก็บ

ความเร็วและความแม่นยำ: AS/RS ทำงานอย่างรวดเร็วและแม่นยำในกระบวนการเก็บและดึงสินค้า ทำให้ลดเวลาและลูกค้าข้อผิดพลาด

ประหยัดพื้นที่: ระบบ AS/RS ช่วยประหยัดพื้นที่ในคลังสินค้า โดยสามารถเก็บสินค้าในพื้นที่แนวตั้งที่มีความสูง ทำให้ใช้พื้นที่มากน้อยลง

ระบบควบคุม: AS/RS มีระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจสอบและควบคุมทุกกระบวนการในระบบ ทำให้การจัดเก็บและดึงสินค้าเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นประสิทธิภาพ

การจัดการสต็อก: AS/RS ช่วยในการจัดการสต็อกสินค้าโดยอัตโนมัติ สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าและจัดการตามความต้องการ

ความปลอดภัย: ระบบ AS/RS มักมีระบบความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการ

ความยืดหยุ่น: AS/RS สามารถปรับแต่งให้เหมาะสำหรับความต้องการขององค์กร ทำให้เป็นระบบคลังสินค้าที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

ประหยัดแรงงาน: การใช้ AS/RS ช่วยลดการใช้แรงงานในกระบวนการบรรจุและเก็บสินค้า เนื่องจากมีการทำงานโดยอัตโนมัติ