Conveyor system (ระบบสายพานลำเลียง)

สายพานลำเลียงสินค้าคือระบบหรือช่องทางในการย้ายสินค้าจากพื้นที่ผลิตไปยังพื้นที่ส่วนขยายอื่นหรือนำไปจัดเก็บ สายพานลำเลียงสินค้ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย สายพานลำเลียง มีหลายรูปแบบดังนี้