+ (66) 33-590-598
+ (66) 090-197 6309
8:00 AM - 17:00 PM
Monday to Saturday

Conveyor system (ระบบสายพานลำเลียง)

สายพานลำเลียงสินค้าคือระบบหรือช่องทางในการย้ายสินค้าจากพื้นที่ผลิตไปยังพื้นที่ส่วนขยายอื่นหรือนำไปจัดเก็บ สายพานลำเลียงสินค้ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย สายพานลำเลียง มีหลายรูปแบบดังนี้