+ (66) 33-590-598
+ (66) 090-197 6309
8:00 AM - 17:00 PM
Monday to Saturday

Goods Lift

การยกของที่รวดเร็ว: Goods Lift ช่วยในการยกของหนักขึ้นและลงจากชั้นด้วยความรวดเร็ว ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการขนสินค้าและลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการ

การยกของในระดับสูง: มี Goods Lift ที่สามารถยกของไปยังระดับชั้นที่สูงขึ้นได้ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคารหลายชั้น

การยกของหนัก: Goods Lift มักถูกออกแบบมาเพื่อยกของหนักได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการยกของที่มีน้ำหนักสูง

ความปลอดภัย: มีระบบความปลอดภัยใน Goods Lift เช่น ประตูที่ล็อคและระบบความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ความเหมาะสมในการใช้งานภายในอาคาร: Goods Lift เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคารหรือโกดังที่มีการขนสินค้าอยู่ภายใน โดยที่ไม่ต้องใช้ลิฟท์สำหรับบุคคล

ความจุของด้านขนาด: Goods Lift มีความจุของที่ใหญ่เพียงพอในการยกของหรือวัตถุดิบจำนวนมากในครั้งเดียว

ความยืดหยุ่นในการใช้งาน: Goods Lift สามารถใช้งานในอุตสาหกรรมและคลังสินค้าต่าง ๆ โดยสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของสถานที่

ความทนทานและความทนเอียง: Goods Lift มักออกแบบมาเพื่อความทนทานและความทนเอียง เพื่อให้สามารถทำงานได้ในสภาวะที่ยึดติด