+ (66) 33-590-598
+ (66) 090-197 6309
8:00 AM - 17:00 PM
Monday to Saturday

Mobile Rack

การเคลื่อนที่ได้: Mobile Rack มีล้อหรือระบบขับเคลื่อนที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ สินค้าจะถูกจัดเก็บบนชั้นหรือช่องที่อยู่บนพื้นที่ที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้

การปรับแต่งและปรับเปลี่ยนได้: Mobile Rack มักมีระบบที่ใช้ในการปรับแต่งความสูงและความกว้างของชั้นหรือช่องเพื่อให้เหมาะกับขนาดและรูปทรงของสินค้าที่จะจัดเก็บ

การจัดเก็บสินค้าแบบหลายประเภท: Mobile Rack สามารถใช้ในการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะและขนาดที่แตกต่างกัน สามารถจัดเก็บของหนักหรือของเบาได้ตามความเหมาะสม

ความสะดวกในการเข้าถึง: การเคลื่อนที่ของ Mobile Rack ทำให้งานโหลดและถอดสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องย้ายสินค้าอื่นออก

ประหยัดพื้นที่: Mobile Rack ช่วยประหยัดพื้นที่ในคลังสินค้า เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีช่องโหว่ระหว่างชั้นหรือช่อง

ความเหมาะสมในการใช้งานแบบชั่วคราวหรือถาวร: Mobile Rack มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถใช้งานเป็นชั่วคราวหรือในระยะยาวได้ตามความต้องการ

การใช้งานในอุตสาหกรรม: Mobile Rack มักถูกใช้ในอุตสาหกรรมเช่น การจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า หรือในบริการโรงพยาบาลเพื่อจัดเก็บพลังงานที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย

ความปลอดภัย: มีระบบความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการชนกันระหว่าง Mobile Rack และระหว่าง Mobile Rack กับสินค้า

Mobile Rack