+ (66) 33-590-598
+ (66) 090-197 6309
8:00 AM - 17:00 PM
Monday to Saturday

Vertical Carrousel

Vertical Carrousel

การจัดเก็บสินค้า: Vertical carousel มีชั้นที่หมุนได้ที่ใช้สำหรับจัดเก็บสินค้า สินค้าจะถูกจัดเก็บบนชั้นเช่นถังหรือชั้นราว สินค้าจะถูกเรียงลำดับตามความเข้มข้นหรือขนาดของชิ้นงาน ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและเรียกดูสินค้า

การเรียกดูสินค้า: เมื่อต้องการเรียกดูหรือดึงสินค้า ผู้ใช้สามารถใช้ระบบควบคุมเพื่อทำให้ชั้นที่มีสินค้าที่ต้องการหมุนมาที่จุดเรียกดู นี้ช่วยลดเวลาในการค้นหาสินค้าและทำให้การเรียกดูสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การควบคุม: Vertical carousel มักมีระบบควบคุมดิจิทัลที่ใช้ในการเลือกและเรียกดูสินค้า ผู้ใช้สามารถใช้หน้าจอหรืออินเทอร์เฟซในการควบคุมการทำงานของระบบ

ประหยัดพื้นที่: Vertical carousel ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า เนื่องจากมันมีการจัดเก็บแนวตั้ง ทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด

ความปลอดภัย: ระบบควบคุมและการเรียกดูสินค้าอาจมีระบบความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการบุกรุกหรือการเข้าถึงไม่ถูกต้อง

การปรับใช้งานหลายๆ แวดวง: Vertical carousel สามารถใช้งานได้ในหลายแวดวงอุตสาหกรรม เช่น การจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน, การจัดเก็บอะไหล่ในโรงงาน, หรือการจัดเก็บสินค้าในร้านค้า