+ (66) 33-590-598
+ (66) 090-197 6309
8:00 AM - 17:00 PM
Monday to Saturday

Cantilever Racking

Cantilever Racking

การจัดเก็บสินค้ายาว: Cantilever Racking ถูกออกแบบมาเพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีความยาวมาก โดยสินค้าจะถูกวางบนแขนที่แขวนออกมาจากกรอบหลัก และไม่มีคอลัมน์ตรงกลางที่มาบังสินค้า ทำให้สินค้ายาวมากสามารถวางและเข้าถึงได้ง่าย

การจัดเก็บสินค้าเลเซอร์: ระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีโครงสร้างเลเซอร์ เช่น ท่อเหล็ก แผ่นเหล็ก และวัสดุสิ้นเปลือง โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างของรางหรือชั้นระหว่างสินค้า

การจัดเก็บสินค้าแบบหนัก: Cantilever Racking สามารถจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักสูง โดยมีการเสาหลักแข็งแรงที่รับน้ำหนักและป้องกันการย้อนกลับของแขนที่แขวนออก

การจัดเก็บสินค้าที่มีความสูง: ระบบนี้มีความสามารถในการจัดเก็บสินค้าที่มีความสูงมาก โดยแขนที่แขวนออกสามารถปรับความสูงได้ตามความต้องการ

ความหลากหลายในการจัดเก็บ: Cantilever Racking มีความยืดหยุ่นในการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดและรูปทรงแตกต่างกัน มันสามารถใช้ในการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดและรูปทรงต่างกันในคลังเดียว

ความสะดวกในการเข้าถึง: ระบบนี้ช่วยให้งานโหลดและถอดสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวก โดยไม่ต้องย้ายสินค้าอื่นออก

การจัดเก็บสินค้าแบบแถบหรือชั้น: สินค้าสามารถจัดเก็บแบบแถบหรือชั้นได้ตามความต้องการ โดยการตั้งชั้นที่แขวนออกได้

การใช้งานในอุตสาหกรรม: Cantilever Racking มักถูกใช้ในอุตสาหกรรมเช่น การผลิตเหล็กและโลหะ การสร้างอาคาร และการจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง