+ (66) 33-590-598
+ (66) 090-197 6309
8:00 AM - 17:00 PM
Monday to Saturday

นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

นโยบายนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ และแอปพลิเคชัน (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งควบคุมและจัดการโดยบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัด”) โดยนโยบายนี้จะอธิบายว่าบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถควบคุมคุกกี้อย่างไร ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ควบคู่ไปกับข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

1.คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดจะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้ แต่คุกกี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

2.บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดใช้คุกกี้อย่างไร

บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งในทางเทคนิคและการปรับปรุงบริการของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัด ดังนี้

2.1 เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็ว

2.2 เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง

2.3 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่จะทำให้บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดเข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับปรุงบริการของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดให้ดียิ่งขึ้น

2.4 เพื่อให้บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดสามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

3.บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดใช้คุกกี้อะไรบ้าง

เว็บไซต์บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดใช้คุกกี้ทั้งของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัด (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัด

นอกจากนี้ บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้จะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเองที่บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา

บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดใช้คุกกี้อยู่ 2 ประเภทคือ

Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัด เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะถูกลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คุกกี้ที่บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดใช้อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้ดังนี้

คุกกี้จำเป็นถาวร (Strictly necessary cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัด เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์

คุกกี้การประมวลผลและวิเคราะห์ (Analytical/performance cookies) คุกกี้นี้ช่วยให้บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดเห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัด รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ฟังก์ชันการใช้งาน (Functionality cookies) คุกกี้นี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้

คุกกี้การกำหนดเป้าหมายหรือโฆษณา (Targeting/Advertising cookies) คุกกี้นี้จะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อช่วยจดจำการเข้าเยี่ยมของท่าน รวมถึงหน้าเพจและลิงก์ที่ท่านได้แวะเยี่ยมชมหรือที่ติดตาม ข้อมูลเหล่านี้บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดจะใช้เพื่อปรับเปลี่ยนเว็บไซต์และจัดแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดให้ตรงกับความสนใจของท่าน

คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social media cookies) เว็บไซต์ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยัง Facebook Twitter หรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านแบ่งปันเนื้อหาจากเว็บไซต์ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดกับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียได้ รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ กับโซเชียลมีเดียเหล่านั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัด ซึ่งผลที่ตามมาคือ คุกกี้เหล่านี้มีการกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยคุกกี้เหล่านี้ได้ บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดขอแนะนำให้ท่านเข้าไปตรวจสอบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการจัดการคุกกี้ของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

4.ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุ้กกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

Internet Explorer

http://support.microsoft.com/kb/

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Safari

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari iOS

https://support.apple.com/en-us/HT201265

Android

http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่

https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดจะไม่รับผิดชอบและบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน

5.ติดต่อบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัด

ส่งถึง: บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด
111 ต. คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร : 033 590 598 /ส่วนกลาง
Facebook : Thaiintermat Co., Ltd.

6.การเปลี่ยนแปลงนโยบาย (Policy Change)

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดจะมีการประกาศนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนหน้าเพจนี้ บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบหน้าเพจนี้อย่างสม่ำเสมอ

วันที่มีผลใช้บังคับของนโยบาย ฉบับนี้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ข้อความหน้าเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้มีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัด เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ ในการกด “ยอมรับคุกกี้” ท่านได้ตกลงให้บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดใช้คุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัด และให้มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมงานที่เข้ามาใช้เว็บไซต์บริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัดอย่างไรกับบุคคลที่สาม รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มสำหรับการประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถจัดการหรือปฏิเสธคุกกี้ได้โดยการตั้งค่า ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy) ของบริษัทไทยอินเตอร์แมทจำกัด