+ (66) 33-590-598
+ (66) 090-197 6309
8:00 AM - 17:00 PM
Monday to Saturday

Live Pallet Racking

Live Pallet Racking

การจัดเก็บ FIFO: Live Pallet Racking มักถูกใช้เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าแบบ FIFO (First-In, First-Out) ซึ่งหมายความว่าสินค้าที่ถูกจัดเก็บก่อนจะถูกเอาออกก่อน เป็นแบบลำดับเวลา.

หลักการทำงาน: ระบบนี้ใช้หลักการการเคลื่อนที่ของแรงโน้มถ่วงจากแรงโน้มถ่วงของสินค้าและความชันของชั้นจัดเก็บเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าลงจากด้านหน้าไปด้านหลัง (จากที่เติมสินค้าเข้ามาไปยังที่ว่าง) โดยอาศัยลูกกลิ้งหรือลูกล้อสำหรับช่วยในกระบวนการเคลื่อนย้าย.

ความสามารถในการจัดเก็บสินค้ามากมาย: Live Pallet Racking สามารถจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักและขนาดต่าง ๆ ได้ และเหมาะสำหรับสินค้าที่มีอายุการใช้งานสั้นๆ ที่ต้องการการจัดเก็บแบบ FIFO.

ประสิทธิภาพในการเดินทาง: ระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของ Forklift หรือรถยกสินค้าเนื่องจากไม่ต้องมีการยกสินค้าด้วยมือ สินค้าจะถูกนำมายังจุดเข้าถังเก็บอัตโนมัติ.

ประหยัดพื้นที่: Live Pallet Racking ช่วยประหยัดพื้นที่ในคลังสินค้า โดยลดพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับทางเดินระหว่างชั้นจัดเก็บ.

ความปลอดภัย: ระบบนี้มักมีช่วงแยกสินค้าและระบบควบคุมความเร็วเพื่อป้องกันการชนกันระหว่างสินค้า.

การบำรุงรักษา: ต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบทำงานอย่างเหมาะสม และต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือความเสียหาย